Dette er Hjorteparken!

 I Blogg

Hjorteparken er en pedagogisk virksomhet som ligger på gården vår Mørk vestre i Blaker i Sørum kommune.

I møte med gårdsdrift, dyr og natur vil vi legge til rette for lek, opplevelse og læring. Stikkord som mestring, mening og motivasjon er beskrivende for vårt pedagogiske grunnsyn. Relasjoner er også i fokus hos oss, både mellommenneskelige og i forhold til dyra på gården. Vi er blant annet opptatt av de positive effektene omgang med dyr har i forhold til barns utvikling av empati, selvbilde og sosial kompetanse. Vi ønsker at vår «grønne» arena vil være til glede og nytte for veldig mange, blant annet gjennom å bidra til kunnskap, sunne verdier og minner for livet.

Brukervennlighet er viktig for oss, og derfor har vi valgt å legge ned en god del arbeid før oppstart. En av de største investeringene vi har gjort er å pusse opp en eldre bygning på gården, som opprinnelig ble brukt som smie og snekkerverksted. Denne bygningen kaller vi i dag for «smia», og vil romme oppholdsrom, toaletter, garderobe og kjøkken. «Smia» ligger fredelig til, omgitt av jorder, skog og dyreinnhegninger. Det skal også settes opp en stor grillhytte noen hundre meter opp i åsen. I dette området skal det også etableres en naturlekeplass, samt en naturklatrejungel.

Hos oss vil vi tilby

  • «Inn på tunet»-tjenester
  • Gårdsbesøk (gruppebestilling, for eksempel barnehager, skoleklasser, institusjoner, lag, foreninger o.l.)
  • Barnebursdagsfeiring
  • Åpne dager
  • Aktivitetsuker for barn (i skoleferier)
  • Møteplass for sosiale sammenkomster

Vi ønsker å være et allsidig tilbud, og vil kunne tilby en rekke forskjellige aktiviteter, deriblant fôring og dyrestell, ridning, dyrking, høsting, matlaging, formingsaktiviteter og enkel snekring.

Vi har som mål å bli godkjent som «Inn på tunet»-tilbyder. En slik godkjenning vil gi oss mulighet til å kunne benytte gårdens ressurser som verktøy i målrettet pedagogisk arbeid, hovedsakelig rettet mot barn og unge, for eksempel ved å tilby skoleelever et tilpasset opplæringstilbud som et alternativ til tradisjonell undervisning. Et slikt tilbud vil også kunne være til nytte for flere andre brukergrupper.

Vi er fleksible og vil strekke oss langt for å fylle deres behov.

Beliggenhet

Gården vår ligger mellom Fetsund og Aurskog, 15 minutter fra Lillestrøm og en halvtime fra Oslo.

Vi er under etablering, og vi tar sikte på å være klare til oppstart våren 2018.
I mellomtiden må du gjerne følge oss her på bloggen for oppdateringer underveis!

Takk til Innovasjon Norge, Landbrukskontoret i Sørum, Norsk Hjortesenter, Ole-Kasper Næss og Creaturene for all god hjelp på veien dit vi er kommet i dag!

For mer informasjon om oss,
kontakt Anette: post@hjorteparken.no

 

Start typing and press Enter to search

Bilde av hjort