Nye venner på gården!

 I Blogg

I dag flyttet det inn to minigrisunger på gården vår. De er født og oppvokst på Barnas gård på Hunderfossen, og her har de blitt tatt godt vare på og sosialiserte gjennom sommeren.

Dette er en av grunnene til at vi valgte nettopp disse to. De har også en passende størrelse med tanke på at de skal omgås våre besøkende, og da i hovedsak barn.

Vi tilbringer nå masse tid med dem, og målet vårt er å gjøre dem til to «kosegriser» før de slippes i skogsinnhegningen som skal bli deres nye hjem.

Det er viktig for oss at dyra på gården er godt egnet til vårt konsept, både med tanke på trivsel og sikkerhet.

Av andre dyr på gården vår har vi ponnier, geiter, kaniner, ender, katter og en hund. Jeg vil skrive mer om dyra våre her på hjemmesiden senere.

I tillegg har vi reservert ti hjort, to villsauer, to marsvin, to påfugler og noen silkehønekyllinger. Alle disse har planlagt ankomst før oppstart!

Start typing and press Enter to search

Bilde av Mork Vestre med snø