Vi har fått konsesjon!

 I Blogg

Vi har nå fått tillatelse av Sørum kommune til å starte oppdrett av hjort på gården vår. Dette har vært en lang og omfattende prosess der både Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus Fylkeskommune, Mattilsynet og våre naboer har fått uttale seg før kommunen fattet vedtaket. Konsesjonen gjelder for både kronhjort og dåhjort, men vi har bestemt oss for å satse på kronhjort i første omgang. Akershus fylke er et av få i landet hvor det er tillatt med oppdrett av dåhjort, så dette kan også være en mulighet for oss etter hvert.

Vi blir med dette de første oppdretterne av hjort i kommunen. Vi har lenge vært interesserte i denne næringen her på gården. Det er flere grunner til dette, men i første omgang skyldes dette en interesse for disse dyra, samt deres atferd i oppdrett i forhold til tilpasning og trivsel. Vi mener at denne driften har klare fordeler når det kommer til dyrevelferd. Næringen har også en fordel med sin naturlige og miljøvennlige drift og den produserer trygg og sporbar mat. Dette vil være i tråd med de verdiene som vi vil ha fokus på i Hjorteparken.

Vi har søkt råd hos en erfaren hjorteoppdretter som har sagt seg villig til å være behjelpelig i oppstartsfasen vår. Vi har også fått kontakt med en annen etablert oppdretter som vi har fått tilbud om å kjøpe livdyr fra. I april i år var vi på Svanøy i Flora kommune og deltok på kurs i hjorteoppdrett ved Norsk Hjortesenter. Johan Trygve Solheim var kursleder og sørget for at vi fikk innføring i forskjellige temaer som lovgrunnlag, hjortens biologi, fôring, stell, sykdom og driftsledelse.

Vi skal i første omgang etablere tre hegn til hjorten. Det skal gjerdes inn til sammen rundt 80 dekar, hvor 30 dekar er fulldyrka jord og 50 dekar er skog. Dette arbeidet starter i uke 40, og skal utføres av Poda Gjerder Larvik som har kompetanse på området. Det skal også settes opp et fangstanlegg som vil gi oss klare fordeler i forhold til blant annet håndtering og sortering. Anlegget vil også fungere som fast fôringsplass.

Vi har valgt å starte med relativt få dyr for å få muligheten til å bli godt kjent med dem og opparbeide oss erfaring med driften etter hvert. På sikt ser vi for oss en besetning på rundt 70-80 mordyr. Hvis alt går etter planen så kommer det ti drektige koller hit til gården i desember 2017. Målet vårt er å skape trygge og tillitsfulle dyr som vil være til glede for både oss og våre besøkende. Vi gleder oss!

 

Start typing and press Enter to search