Smia

 I Blogg

Oppussing av smia er godt i gang, og mye av det utvendige arbeidet er gjort. Denne bygningen ble opprinnelig brukt som smie og snekkerverksted, derav kallenavnet. Den er verneverdig, men heldigvis fikk vi tillatelse til å bygge på litt for at den skal være egnet til vårt bruk.

Den vil komme til å romme et oppholdsrom på rundt 50 m2, kjøkken, toalett, handicaptoalett og garderobe/lager. Det skal også bygges en platting på utsiden, samt at vi skal etablere et tun med smådyr, som høner og kaniner, samt sandkasse og noen lekeapparater til de minste.

Tusen takk til tømrerne Tom Erik Fladeby og Haakon Ingvaldsen for fantastisk innsats så langt! De er nå i gang med grillhytta for å få taket tett før vinteren kommer.

 

Start typing and press Enter to search