Hvorfor hjort?

 I Blogg

Det er flere grunner til at vi har valgt å starte med oppdrett av hjort:

 • Interesse for arten 
  Vi synes dette er flotte dyr, både med tanke på utseende og atferd. Hjorten er svært tilpasningsdyktig og vi kan oppnå god kontakt med dyra i oppdrett.
 • Dyrevelferdsmessige hensyn
  Hjort i oppdrett har god livskvalitet. Dyra går fritt i store hegn, og lever et tilnærmet likt liv som de ville ha gjort ellers. Stort sett viser hjort i oppdrett klare tegn til trivsel.
 • Fleksibel drift
  Driften lar seg kombinere med annen næring (i vårt tilfelle besøksvirksomhet).
 • Produksjon av trygg og sporbar mat
  Kjøttet som blir produsert og solgt hos oss blir kontrollert av Mattilsynet på godkjent slakteri.
 • Underskudd på kjøtt
  Mesteparten av hjortekjøttet på dagens marked er importert fra utlandet.
 • Nytenking
  Oppdrett av hjort er en relativt ny og sjelden næring. En etablering vil bidra til å opprettholde mangfoldet i norsk landbruk.

Start typing and press Enter to search