Dyreassisterte intervensjoner

 I Blogg

I vår fullførte jeg et introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Dette kurset er rettet mot personer med bakgrunn på bachelornivå, f. eks. innen pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, biologi eller psykologi.

Begrepet «dyreassisterte intervensjoner» er muligens ukjent for mange, så jeg vil forklare dette litt nærmere. I korte trekk går dette ut på å benytte dyr som en ressurs i forebyggende, stimulerende, rehabiliterende og pedagogiske tiltak ovenfor ulike grupper mennesker.

Siden jeg er utdannet førskolelærer ble det naturlig for meg å fokusere på sistnevnte, også kalt dyreassistert pedagogikk. Dette innebærer at dyr blir benyttet i undervisningssammenheng på en systematisk og målrettet måte, og at opplegget er utarbeidet av en person med pedagogisk utdanning. Jeg ser på denne kompetansen som svært nyttig i forbindelse med en «Inn på tunet»-godkjenning av vår virksomhet.

I løpet av kurset fikk vi innføring i en rekke forskjellige temaer, men det ble lagt spesielt stor vekt på dyrs positive effekter på mennesker. Det er fire hovedområder som forskningen til nå har fokusert på:

  • fysiologiske effekter av omgang med dyr
  • dyr som sosial støtte og til å fremme kommunikasjon mellom mennesker
  • omgang med dyr for å fremme selvfølelse og mestring
  • omgang med dyr for å fremme omsorgsevne og empati

Et av temaene på kurset som jeg fant spesielt interessant var «barn og dyr». Barn er naturlig opptatt av dyr og dyr spiller en sentral rolle i de aller fleste barns liv. De blir tidlig introdusert for dyr gjennom både sanger og rim, eventyr, bøker, filmer, leker, kosebamser osv.

Noe av det som gjorde størst inntrykk på meg i løpet av kurset var å høre om den store betydningen et dyr kan ha – særlig for de barna som trenger det mest. Både med tanke på fysisk kontakt, den aksepten som dyret gir, følelsen av samhold, tilhørighet og mening i hverdagen, samt dyrets evne til å dempe angst og uro.

Andre viktige temaer som ble tatt opp var hensynet til dyrevelferd, samt hvilke hensyn man må ta når det kommer til valg av dyr til bruk i virksomheten. Kvaliteten på vårt tilbud er langt på vei avhengig av at dyret passer inn og trives i konseptet. Dette handler også i høyeste grad om sikkerhet i forhold til våre besøkende.

En stor fordel for oss som et gårdsbruk er at vi har mulighet til å ha flere typer dyr i vår virksomhet. Forskjellige dyrearter har forskjellige formål hos oss, men dette handler også i stor grad om preferanser hos våre besøkende. Det viktigste for oss er at alle med både to og fire bein trives og deler fine og verdifulle stunder sammen.

Om oss i Hjorteparken

Fra å holde noe så skjørt…

…til å mestre sterke krefter.

Start typing and press Enter to search