Ridebane

 I Blogg

Etableringen av ridebane på gården er nå i gang. Gjerdingen er nå mer eller mindre ferdig, og nå begynner arbeidet med underlaget.

Banen er 20 x 40 meter stor, og egner seg dermed meget godt til leieridning og annen aktivitet med hest. Vi anser det som en stor fordel å benytte et avgrenset område til dette formålet, hovedsakelig på grunn av sikkerhet.

Vi tror også at denne banen vil være nyttig for oss i andre sammenhenger også, som for eksempel i lek og forskjellige typer konkurranser.

Ridebanen ligger rett ved Smia, som med sine fasiliteter vil fungere som besøksgårdens hjerte.

Start typing and press Enter to search