Gjerdearbeid

 I Blogg

Monteringen av hjortegjerdet går fremover. Alle gjerdestolpene er nå på plass, og det samme er det meste av nettingen, og noen av portene.

Det gjenstår en del arbeid i forbindelse med å tette gjerdet helt ned til bakken, spesielt i skogen på grunn av mye ulendt terreng. Her må det skjøtes på netting, og fylles på med masse, stein og lignende.

På kurset ved Norsk Hjortesenter ble vi fortalt at det er mer sannsynlig at hjorten vil klare å ta seg ut av hegnet ved å gå under nettingen enn at den hopper over.

I alt er rundt 80 mål nå gjerdet inn. Av dette er rundt 30 mål dyrket mark hvor det nå har blitt sådd gress.

Her sees knutepunktet mellom de tre hegnene som vi skal ha i første omgang, populært kalt «Sinsenkrysset».

Dette er drivgangen mellom hegnene. Dyrene må passere her for å komme til skogshegnet. Vi vil bruke mye tid (og havre) på å gjøre dyra trygge i dette området. Ved hjelp av porter vil denne drivgangen være nyttig for oss i forbindelse med blant annet håndtering, sortering og beitebytte.

Det ligger mye tanke bak hvordan hegnene er utformet, og vi er veldig spente på å finne ut av hvordan dette vil fungere i praksis.

Start typing and press Enter to search