Innovasjon Norge

 I Blogg

Den første gangen vi var i kontakt med Innovasjon Norge var på et åpent på landbrukskontoret i Sørum der de fortalte om sine satsningsområder for årene fremover. Etter dette møtet forsto vi at det faktisk var en mulighet for at de kunne komme til å velge å støtte vårt prosjekt, og vi henvendte oss til en næringsutvikler i kommunen som hjalp oss i gang med søknadsskrivingen.

Dette var en omfattende og tidkrevende prosess. Det første vi gjorde var å lese veiledningsdokumenter, deretter startet vi på utformingen av en forretningsmodell. Modellen som vi brukte kalles Business Model Canvas og består av ni «byggeklosser». Her måtte vi gjøre rede for verdiløfte, partnere, ressurser, kjerneaktiviteter, kostnader, kundesegmenter, kanaler, kunderelasjoner og inntektsstrøm.

I tillegg måtte vi gjøre rede for søkerens daværende virksomhet, eierforhold og gi en beskrivelse av prosjektet. Dette måtte deretter sys sammen i et elektronisk søknadsskjema. Dette arbeidet tok noen måneder, og det føltes som en liten befrielse å endelig kunne trykke på «send søknad». Søknaden ble dermed sendt til Sørum kommune til behandling. Dette fikk et klart positivt utfall for oss. Konklusjonen fra kommunen lød som følger:

Anette og Torleif Mørk har kommet med et realistisk og gjennomtenkt konsept, tilpasset dagens marked, gårdens ressurser og egen kompetanse og interesse. Det kan forventes både bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Søknaden er i henhold til kommunale og regionale føringer. Sørum kommune anbefaler derfor at det innvilges støtte som omsøkt.

Deretter ble søknaden videresendt til Innovasjon Norge. En god stund etter dette ble vi innkalt til et møte med en saksbehandler hos Innovasjon Norge. Der fikk vi vite at de trengte mer opplysninger før søknaden kunne behandles. De trengte blant annet en fremdriftsplan, samt et driftsbudsjett for de neste fem årene. Vi ble også oppfordret til å bruke tid på å besøke gårder med lignende aktivitetstilbud som det vi beskrev i søknaden.

Vi brukte en drøy måned på dette, og deretter kunne tilleggsopplysningene sendes inn. Ventetiden på svaret var lang, men en dag lå endelig svarbrevet i postkassa. Til vår store glede ble vi tilbudt nøyaktig samme beløp som vi søkte om, til sammen kr. 630.000. Dette innebærer 20 % av alle harde investeringer (bygg, gjerding, renseanlegg, vei, parkering, lekeplass o.l.) og 50 % av alle myke investeringer (kurs, studiebesøk, konseptutvikling, logo, hjemmeside, markedsføring o.l.).

Søknadsprosessen var tung, men selvfølgelig verdt det når utfallet ble som det ble. Prosessen har bidratt til at vi har kommet langt i utviklingen av vårt konsept, samtidig som det er en trygghet for oss å vite at flere deler vår oppfatning om at idéen vår er god. En stor takk til Innovasjon Norge for at vi nå får den starten som vi gjør!

 

 

 

Start typing and press Enter to search