4H-gård?

 I Blogg

En 4H- gård er et åpent gårdsanlegg som tilbyr besøkende pedagogisk tilrettelagt besøk. Hovedmålet er å synliggjøre hva som skjer på en gård, både med dyr og planter. Dette bidrar igjen til økt kunnskap om økologiske sammenhenger, matproduksjon, dyr og natur.

Det er i underkant av 50 4H-gårder i Norge, og av disse ligger kun to i Oslo og Akershus.

Vi har nå bestemt oss for å forsøke å bli godkjent som 4H-gård, og søknaden er nå sendt til 4H-gård Norge. Dette er en omfattende prosess, og det vil ta en stund før vi eventuelt blir godkjent. Søknaden skal først behandles av regionleder i 4H Akershus, Oslo og Østfold. Regionleder skal også foreta et besøk sammen med Norsk Landbruksrådgivning (HMS). Deretter blir søknaden sendt videre til styret i 4H-gård Norge for gjennomgang, og så til generalsekretær i 4H Norge for endelig godkjenning.

Det er flere grunner til at vi har valgt å søke om å bli en 4H-gård:

  • Interesse for organisasjonen og de verdiene den representerer
  • Relevant utdannelsesbakgrunn og realkompetanse
  • Vårt mål er å skape en «grønn» lærings- og mestringsarena på gården
  • En godkjenning vil for oss fungere som et kvalitetsstempel
  • Gode muligheter for nettverksbygging, også internasjonalt
  • Ønske om å stille våre ressurser til rådighet for den lokale 4H-klubben
  • Bidra til rekruttering av nye medlemmer

Tilbakemeldingen fra 4H-gård Norge i denne tidlige fasen er at det ser ut til at vi har et veldig bra tilbud og spennende idéer. Vi er spente på veien videre!

Start typing and press Enter to search