Renseanlegg

 I Blogg

Det er et nokså omfattende prosjekt vi har begitt oss ut på, og dette begynner å sette sine spor her på gården.

For tiden blir det lagt nye rør til et minirenseanlegg for avløpsvann fra de to bolighusene på gården, samt smia.

Vi har valgt et renseanlegg med relativt god kapasitet siden vi som besøksgård må ta høyde for at det kan komme dager med mange besøkende.

Det er rundt 150 meter fra renseanlegget og opp til smia, så det vil foregå en del gravearbeid her i dagene som kommer.

Samtidig gjøres det også klart for å legge inn vann og strøm i smia.

rense2
rense4
rense3
rense

 

 

Start typing and press Enter to search