Gårdsbrønnen

 I Blogg

Gårdsbrønnen vår ligger i skogkanten rett ved tunet vårt. Denne ble tidligere brukt som vannkilde til fjøset på gården, og min svigerfar lærte seg faktisk å svømme her.

I dag har den ikke noe formål utover å være et godt egnet rekreasjonsområde. Det bor også tre ender her av typen svensk and. Vi kaller derfor i dag området for «andedammen».

Endene bor her hele året med tilgang på hus og gapahuk med halm. På vinterstid «bader» de i et frostfritt drikkekar. De fôres med kraftfôr hver dag, men setter også stor pris på en brødbit eller to.

Start typing and press Enter to search