Blakerværingen 4H

 I Blogg

I går var det årsmøte i Blakerværingen 4H, og jeg var invitert for å fortelle om prosjektet her på gården vår. Som en 4H-gård er det ønskelig at vi får til et samarbeid med en eller flere lokale 4H-klubber og stiller våre ressurser til deres disposisjon.

De var veldig positivt innstilt til prosjektet, og det er vi veldig glade for. Slik som vi ser det vil dette være positivt begge veier, og for oss er det en glede å være til nytte for en samfunnsnyttig organisasjon som 4H.

Per i dag har ikke denne 4H-klubben noe fast tilholdssted, og det var en av godene vi hadde å tilby dem. Smia vil fungere som et supert møtelokale for dem. Grillhytta kan også bli en viktig ressurs for klubben.

Vi vil også legge til rette for at klubbmedlemmene skal kunne løse sine oppgaver her på gården. Eksempler på oppgaver er dyrestell, matlaging, enkel snekring, håndarbeid, dyrking, skogpleie, jakt og friluftsliv.

I og med at vår virksomhet er ny vil også 4H-klubben ha en god mulighet til å påvirke og videreutvikle vårt konsept. Vi tenker dette vil være svært positivt for oss, særlig siden det barn og ungdom som er vår hovedsakelige målgruppe.

Videre anser vi det som positivt da dette vil bidra til økt aktivitet på gården, samt økt arbeidskraft både i form av dugnad, men også lønnet arbeid. Dette vil være en viktig ressurs for oss, spesielt under store arrangementer.

Vi føler oss trygge på at 4H er en organisasjon som vi ønsker å samarbeide med. Dette bidrar til at vi kan gi barn og ungdom en mulighet til å ta del i gårdslivet, samtidig som vi vil få mange flotte barn og unge med på laget og vår utvikling videre.

Dyrene vil også nyte godt av flere hender på gården

Start typing and press Enter to search