CWD og flytting av hjort

 I Blogg

Vår plan har lenge vært å få hjort til gården vår i løpet av 2017, og det er nå mye som tilsier at vi skal få til dette. Gjerdene er oppe, og vi har gjort avtaler med to oppdrettere om å få kjøpe livdyr.

Etter funn av CWD/skrantesjuke i Norge er det imidlertid blitt forbudt å flytte hjortedyr mellom fylker. Det åpnes likevel for at oppdrettere kan få tillatelse på visse betingelser.

Siden vi skal kjøpe hjort fra Vestfold og Oppland måtte vi dermed søke tillatelse fra Mattilsynet. Vi har vært gjennom lignende søknadsprosesser før, og fryktet at behandlingstiden skulle bli lang.

Men vi ventet bare noen få uker på svar, og vi fikk heldigvis tillatelse. Dermed ser det ut til at vi skal få til å flytte dyra hit til oss i løpet av desember.

Vi starter med 12 (forhåpentligvis) drektige koller. Åtte av dem kommer fra Hjortegården i Stokke og fire av dem kommer fra Barnas Gård ved Hunderfossen.

Som nye oppdrettere er det mye å sette seg i, blant annet kravene til transport av dyra. Vi har i det siste vært på veien med både hest, sau, geit, and, kanin og gris, men hjort blir altså nytt for oss.

Vi er veldig spente på våre nye bekjentskaper og håper at de kommer til å trives godt her hos oss.

 

Start typing and press Enter to search