Barn og dyr

 I Blogg

Vi har valgt å åpne gården vår for besøkende da vi mener at det er et økende behov for arenaer der barn kommer i kontakt med dyr. Mange av barna som vokser opp i dag har lite, eller ingen, omgang med dyr. Det kan være mange årsaker til dette, men vi tror at en av de største årsakene er utilgjengelighet. Vi tror at de fleste foreldre ser verdien av at barna deres får møte forskjellige dyr, får erfaringer med dem, kunnskap om dem og opplevelser med dem.

Dette er vårt ønske også – vi vil at alle barn skal få oppleve gleden og nytten av å bli kjent med dyr. Hjorteparkens hjerte banker for barna, og spesielt for de som trenger oss mest.

Barn er naturlig opptatt av dyr og de spiller en sentral rolle i de aller fleste barns liv. De blir tidlig introdusert for dyr gjennom sanger, rim, eventyr, bøker, filmer, leker og kosebamser. Dyra rører ved noe hos barna og henter frem følelser som glede og medfølelse. Dyr har utvilsomt en evne til å påvirke oss mennesker i positiv retning. Omgang med dem kan ha en rekke positive effekter på oss, både fysiologiske og i forhold til utvikling av selvbilde, empati og sosial kompetanse.

Dyr er spontane, ærlige og fordomsfrie, og dette vil i mange tilfeller oppleves som befriende for barn. For noen barn kan et dyr være av spesielt stor betydning, både med tanke på fysisk kontakt, aksepten som dyret gir, følelsen av samhold og tilhørighet, opplevelsen av mening, samt dyrets evne til å dempe stress og uro. Dyr kan også fungere som sosial støtte og bidra til å fremme kontakt mellom mennesker ved å være en brobygger.

Ved å være sammen med dyr kommer barna tett på naturen, som igjen fører med seg økt innsikt, kunnskap og forståelse hos barna. Dette vil hjelpe barna med å se de store sammenhengene og til å oppdage naturens egenverdi. Dermed skapes det rom for gode og nære naturopplevelser, samt at det vil føre med seg stor respekt for naturen og en bevissthet om at vi må ta godt vare på den og de som bor der.

 

 

Start typing and press Enter to search