Vår visjon

 I Blogg

Vår visjon er å skape et samfunnsnyttig tilbud ved å gjøre gårdsdrift, dyreliv, skog og friluftsliv tilgjengelig for alle.

Vi vil lage møteplasser, bygge relasjoner, formidle kunnskap, bidra til sunne verdier og skape minner for livet.

Vi gleder oss til å kunne tilby dere en grønn lærings- og opplevelsesarena!

Start typing and press Enter to search