Barn og dyr

Vi har valgt å åpne gården vår for besøkende da vi mener at det er et økende behov for arenaer der barn kommer i kontakt med dyr. Mange av barna som vokser opp i dag har lite, eller ingen, omgang [...]

Vår visjon

Vår visjon er å skape et samfunnsnyttig tilbud ved å gjøre gårdsdrift, dyreliv, skog og friluftsliv tilgjengelig for alle. Vi vil lage møteplasser, bygge relasjoner, formidle kunnskap, bidra til [...]

Smia

Smia begynner å ta form igjen! Snekkerne er mer eller mindre ferdig utvendig, og er nå i gang med det innvendige. Taket er på plass, og de er nå i gang med veggene. Bygningen ble brukt som smie [...]

page 1 of 4