I Hjorteparken ønsker vi å legge til rette for

å skape gode og nære naturopplevelser i møte med gårdsliv, dyr og skog ved å være en besøksgård som kan tilby «det lille ekstra», deriblant pedagogisk kompetanse.

Vi ønsker også å

 • stimulere til barns utvikling (sosialt, kognitivt, emosjonelt og motorisk)
 • ha fokus på dyrevelferd og bidra til holdningsskaping rundt dette
 • øke bevisstheten rundt hvor maten vår kommer fra
 • legge stor vekt på brukervennlighet
 • garantere for sikkerhet og hygieniske forhold
 • holde oss faglig oppdatert
 • være et allsidig og fleksibelt tilbud
 • fremstå som et helhetlig konsept
 • tilby et sunt og miljøvennlig alternativ
 • skape et samlingspunkt og «liv» på bygda
 • være en bedrift med potensiale for videreutvikling
 • videreutvikle næringsgrunnlaget til familiegården
 • skape synergieffekt i forhold til andre lokale tilbud/produkter

Start typing and press Enter to search